08 – 768 20 70

info.rentec@gmail.com

Sommaren börjar lida mot sitt slut och kunder börjar nu höra av sig till oss om vinterskötsel och snöröjning.

Har er förening ett avtal för snöröjning och vinterskötsel? Är ni nöjda med det avtalet?

Röjs snö i tid eller ligger det kvar länge och blir hårt packad snö eller is?

Se gärna över ert kontrakt och hör er till oss redan nu om ni är intresserade av en offert för vinterskötseln.

Völ mött!